top of page

Vår visjon

Roberto.jpg

Utvikling

Sorknes Maskin og Landbruk er et firma i vekst. Vi har økt virksomheten vår betraktelig de siste årene gjennom å ta på oss nye oppdrag og ansette flere dyktige mennesker som maskinførere og anleggsarbeidere.

 

Vi mener at utvikling ikke bare skjer i form av antall ansatte eller hvor mye penger firmaet omsetter for, men at utvikling er noe som skjer hver eneste dag i alle deler av firmaet. Utviklingen vi har hver eneste dag skjer i form av ferdighetsutvikling hos maskinførerne våre, den skjer hos lederne i firmaet som ser etter små og store endringer som er med på å utvikle virksomheten vår, og den skjer hos hver enkelt ansatt i form av nye ideer og en kollektiv kreativ tenkning.

 

Vi vet at det sitter mange års kompetanse hos hver enkelt ansatt og vi oppfordrer alle gutta og jentene i Sorknes Maskin og Landbruk til å ta eierskap til vår utvikling gjennom å komme med ideer som kan være med på å utvikle oss videre.

Gjennom å være et firma i vekst får vi stadig nye ansatte i vårt firma, og hos disse nye medarbeiderne er utvikling viktig. Gjennom erfaringslæring og samarbeid mellom nye og erfarne ansatte bygger vi kompetansen til nytt personell hver eneste dag. Vi har erfart at det ikke er avgjørende med mye erfaring som maskinfører eller flere hundre timer i en anleggsmaskin når du blir ansatt hos oss, men at det er motivasjonen for å lære og åpenhet for andres erfaring som er viktigst. Dette er derfor egenskaper vi setter høyt når vi ansetter nye mennesker i Sorknes Maskin og Landbruk.

Miljø

Den største andelen av vår virksomhet er innenfor renovasjonsbransjen. Dette er en bransje som har stort fokus på miljøet vårt, og vi i Sorknes Maskin og Landbruk er ingen unntak. Ute på anleggene vi forvalter er vi med på det store systemet som gjenbruker avfallet som kommer inn og skaper nye verdier ut av det. Det som i manges øyne er søppel, er for oss en råvare som vi ønsker å utnytte så godt som mulig.
 
Hver eneste dag fraktes det inn tonnevis med metallavfall, restavfall og mer som vi sorterer og gjenvinner til nytt bruk. Vi stiller krav til våre ansattes sortering og utvinning av avfallet, noe som gjør at vi klarer å ta ut så mange kilo råvarer som mulig, hver eneste dag. Det er med stolthet at vi i Sorknes Maskin og Landbruk kan si at vi er med på å utgjøre en forskjell for miljøet vårt hver eneste dag.

Våre ansatte er vår største verdi!

I Sorknes Maskin og Landbruk er det gutta og jentene som arbeider hos oss som er viktigst, og det er våre ansatte som er den store verdien i selskapet. Vi setter arbeidsmiljøet vårt høyt og prøver hele tiden å utvikle miljøet vårt på en positiv måte. Et godt eksempel på dette er vår policy til maskinparken vår. Vi mener at gode, nye maskiner skaper en bedre hverdag for våre ansatte og er med på å effektivisere vårt arbeid. I tillegg stiller vi krav til våre ansattes førstehåndsvedlikehold av maskinene, samt ryddighet og renslighet på arbeidsplassen. Dette er for å sørge for at vi forvalter maskinene og anleggene vi er på, på en god måte. Som en del av dette har vi en bonusordning som belønner nettopp vedlikehold, ryddighet og renslighet for hver enkelt ansatt. 

Våre ansatte har mange forskjellige bakgrunner og opplevelser i bagasjen. Vi har folk fra Kirkenær, Oslo, Hokksund, Island, Kløfta, Polen, Filippinene og mange andre plasser. Vi har folk som kommer rett fra videregående, vi har folk som har tjenestegjort i Forsvaret, vi har bønder og tidligere rusmisbrukere. På tross av alle disse forskjellene har de alle en ting til felles, og det er at de ønsker å gjøre en god jobb. Vi har tro på at enhver person, uavhengig av erfaringer og bakgrunn kan gjøre en god jobb dersom man er motivert. Vi har også merket oss at det er utrolig hva litt tillitt kan gjøre med folk, og hvor mye man kan vokse av å ha et godt arbeidsmiljø og nye utfordringer i hverdagen. Derfor ser vi alltid etter motiverte folk som ønsker å være med å utvikle firmaet, men også seg selv!

bottom of page